قیمت گذاری بسته

بهترین بسته اشتراکی را انتخاب کنید

با توجه به نیاز خودتان پکیج مورد نظر را انتخاب کنید.

پکیج طلایی

100.00
 • اعتبار: 120 روز
 • تبلیغات: 50
 • تبلیغات ویژه: 15
 • افزایش تبلیغات: 4
 • پیشنهاد را مجاز کنید: 1
 • URL ویدیو: بلی
افزودن به سبد

پکیج نقره ای

50.00
 • اعتبار: 120 روز
 • تبلیغات: 40
 • تبلیغات ویژه: 6
 • افزایش تبلیغات: 2
 • پیشنهاد را مجاز کنید: 2
 • URL ویدیو: بلی
افزودن به سبد

پکیج معمولی

0.0025.00 ₺
حراج
 • اعتبار: 120 روز
 • تبلیغات: 25
 • تبلیغات ویژه: 3
 • افزایش تبلیغات: 1
 • پیشنهاد را مجاز کنید: 1
 • URL ویدیو: بلی
افزودن به سبد
دریافت اپلیکیشن

در آینده اپلیکیشن ما را دانلود کنید

این بخش در آینده نزدیک فعال می گردد.

 • Black Ace
 • Black Ace
 • Black Ace
 • Black Ace
 • Black Ace
 • Black Ace
بالا